OREK z.s.

OREK z.s. (zapsaný spolek)  je spolek ve smyslu ustanovení §214 a násl.zák.č.89/2012 Sb. 

Hlavní zaměření

Hlavní činností spolku je organizování rekvalifikačních kurzů pro uchazeče o zaměstnání evidovaných na Úřadech práce, kteří projevili zájem pracovat v obchodě. Rekvalifikace probíhá ve dvou vzdělávacích programech "Prodavač" a "Manažer prodeje". Teoretickou část a odbornou praxi vyučují odborní lektoři. Odborná praxe probíhá v soukromých firmách za spolupráce instruktorů z řad zaměstnanců. Výsledkem vzdělávání je osvědčení o profesní kvalifikaci dle zákona 179/2006 Sb. Osvědčení o profesní kvalifikaci vydává autorizovaná osoba. Ta svým podpisem a kulatým razítkem na tiskopise se státním znakem garantuje kvalitu získaných dovedností. Naší snahou je přivést účastníky rekvalifikace od začátku vzdělávání až k úspěšnému zakončení kurzu. Osvědčení je platné v ČR i EU a může je získat každá osoba, která splní požadavky dané zákonem 179/2006 Sb.

Cíle spolku

  1. Zabývat se problematikou obchodu a služeb s cílem zvyšovat její prestiž a úroveň na profesionální bázi.
  2. Vzdělávání v oboru (školení, kurzy, rekvalifikační kurzy, programy a semináře).
  3. Poradenské programy zaměřené na orientaci na trhu práce a vyhledávání zaměstnání.
  4. Vzdělávání dospělých v rámci dalšího vzdělávání a celoživotního rozvoje lidských zdrojů. Zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikace umožňující lepší uplatnění na trhu práce.
  5. Propagační a popularizační činnost, pořádání odpovídajících akcí k danému oboru.
  6. Informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací v daném oboru.

 

OREK, z.s., Jihlavská 3206, Havlíčkův Brod, tel.: 728 944 761, orek(z)orek.cz