Kvalifikací a motivací k rovným příležitostem

OREK z.s. vysoutěžil projekt „Kvalifikací a motivací k rovným příležitostem” financovaný z Operačního programu Zaměstnanost.

Hlavní cílovou skupinou jsou ženy evidované k 10.1.2018 (začátek realizace projektu) na Úřadu práce déle jak 5 měsíců . Účast v projektu bude nabídnuta hlavně těm zájemcům o zaměstnání, kteří chtějí pracovat v oborech kuchařka, servírka a prodavačka.

Během realizačního období  proběhnou tři rekvalifikační programy – "Příprava teplých pokrmů", "Jednoduchá obsluha hostů" a „Prodavač” a jejichž cílem je připravit účastníky projektu na práci v obchodě a restauraci.

Aktuální projekt bude mít pozitivní dopad na rovné příležitosti. Má přispět k odstraňování diskriminací resp.nerovností na trhu práce. Otevřeme mezi drobnými a malými podnikateli v oblasti obchodu a gastronomie v kraji Vysočina téma rovných příležitostí s cílem motivovat je ke změně genderových stereotypů. Ve spolupráci s těmito zaměstnavateli pak poskytneme podporované cílové skupině žen ohrožených na trhu práce komplexní program vedoucí ke zlepšení jejich postavení na trhu práce.

Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci při hledání zaměstnání a při získání pracovních návyků. Aktivity programů jsou sestaveny tak, aby splňovaly zcela nové požadavky na vědomosti a dovednosti požadované zaměstnavateli v oboru. Účast na vzdělávání podpoří u cílové skupiny rozvoj individuálních schopností, znalostí a motivace k práci. Mimo teoretických znalostí získá účastník projektu také praxi v reálném prostředí soukromých firem. 
Výsledkem realizace projektu bude vytvoření 10 nových pracovních míst v oborech  prodavačka, kuchařka a servírka.

Vzdělávání je zdarma a bude zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Vzdělávací programy jsou zároveň svým obsahem shodné s požadavky na profesní kvalifikaci dle NSK. Úspěšný absolvent může získat profesní kvalifikaci u autorizované osoby dle zákona 179/2006 Sb.

Prezentace Rovné příležitosti

OREK, z.s., Jihlavská 3206, Havlíčkův Brod, tel.: 728 944 761, orek(z)orek.cz