Kvalifikací a motivací k rovným příležitostem

Kvalifikací a motivací k rovným příležitostem

OREK z.s. vysoutěžil projekt „Kvalifikací a motivací k rovným příležitostem” financovaný z Operačního programu Zaměstnanost.

Projekt reaguje na potřebu vzdělávání zaměstnání osob v kraji Vysočina.

Hlavní cílovou skupinou v 1.běhu projektu jsou ženy evidované k 10.5.2017 (začátek realizace projektu) na Úřadu práce déle jak 5 měsíců. Ve 2.běhu pak ženy evidované k  10. 1. 2018 déle jak 5 měsíců na úřadu práce.

Druhou cílovou skupinou jsou podnikatelé a zaměstnavatelé, kteří budou školení v rovných příležitostech mužů a žen na pracovištích.

Účast v projektu bude nabídnuta hlavně těm zájemcům o zaměstnání, kteří chtějí pracovat v oborech kuchařka, servírka a prodavačka.

Během realizačního období  proběhnou tři rekvalifikační programy –  "Příprava teplých pokrmů", "Jednoduchá obsluha hostů" a „Prodavač”, jejichž cílem je připravit účastníky projektu na práci v obchodě a restauraci.

Projekt má přispět k odstraňování nerovností na trhu práce. Ve spolupráci se zaměstnavateli poskytnout podporované cílové skupině žen ohrožených na trhu práce komplexní program vedoucí ke zlepšení jejich postavení na trhu práce.

Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci při hledání zaměstnání a při získání pracovních návyků. Účastí na vzdělávání podpořit u cílové skupiny rozvoj individuálních schopností, znalostí a motivace k práci.             

Mimo teoretických znalostí získá účastník projektu také praxi v reálném prostředí soukromých firem. 
Výsledkem realizace projektu bude vytvoření 8 pracovních míst v oborech kuchařka, servírka a prodavačka, s možností zkrácených (0,5 a 0,75) i plných úvazků.

Vzdělávání je zdarma a bude zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Vzdělávací programy jsou zároveň svým obsahem shodné s požadavky na profesní kvalifikaci dle NSK. Úspěšný absolvent může získat profesní kvalifikaci u autorizované osoby dle zákona 179/2006 Sb.

Výběr účastníků projektu

V měsíci březen a duben proběhla na Úřadech práce kraje Vysočina shromáždění s uchazeči o vstup do projektu.

1.3. Jihlava                      15.3. Třebíč                             16.3. Havl.Brod

22.3. Jihlava                      5.4. Pelhřimov                        10.4. Žďár n.S. 

12.4. Jihlava                     20.4. Žďár n.S.

Výběr účastníků byl ukončen ke dni 22. 4. 2017. Případní další zájemci se mohou informovat o dalších možnostech.

2 účastnice nastupují do projektu ke dni 2. 6. 2017.

Zahájení projektu

 Dne 10. 5. 2017 v 08:00 hodin byla zahájena rekvalifikace v rámci projektu „Kvalifikací a motivací k rovným příležitostem″ za řízení představenstva OREK z.s. Zúčastnilo se 25 uchazečů.

 Motivační aktivity

Jak se uplatnit v životě, poznat sám sebe a svoje možnosti? I k tomu mají pomoci Motivační aktivity. Součástí motivační aktivity byla i přednáška Finanční gramotnost, s cílem seznámit účastníky s nástrahami, možnostmi a východisky vlastních finančních problémů. Probíhaly celý týden, na závěr obdržel každý účastník Osvědčení o absolvování.

 Vstupní modul

 Chování na pracovišti, k hostu a zákazníkovi, dodržování bezpečnosti práce a požární ochrana byla hlavní náplní tohoto modulu. Vzhledem k zaměření projektu, byla účastníkům objasněny rovné příležitosti na pracovišti v souladu se zákony.  Po jeho absolvování jsou již vytvořeny všechny podmínky pro zahájení teoretické a praktické výuky.

 Teorie a praxe

Jedna z účastnic, které měly nastoupit 2.6.2017 nenastoupila, jedna nastoupila od 5.6.2017 do zaměstnání a jedna byla vyloučena z důvodu neúčasti na teorii i praxi a následné nekomunikaci.

Cílem je teoreticky zvládnout činnost v restauraci a obchodě a tyto znalosti využít v praxi. Úspěšný průběh praktické části vytváří předpoklady pro možné zaměstnání po ukončení rekvalifikace.

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky rekvalifikačních oborů proběhly v době 9. 8. - 30. 8. 2017. Cílem všech účastníků je prokázat znalosti před autorizovanou osobou a splnit si prvotní cíl - získat Osvědčení o profesní kvalifikaci. Z 24 přihlášených se ke zkouškám dostavilo všech 24, všichni uspěli a získali Osvědčení o profesní kvalifikaci.

 Ukončení rekvalifikace - I.běh

Rekvalifikace u všech tří oborů byla slavnostně ukončena dne 31. 8. 2017 předáním Osvědčení o absolvování certifikovaného kurzu a Osvědčení o profesní kvalifikaci. Účastníci projevili velkou spokojenost s průběhem vzdělávání.

 Po ukončení kurzu zůstalo zaměstnáno 15 osob na dotovaném místě a další 3 osoby na místě, kde prováděly rekvalifikaci.

Výběr účastníků projektu - II.běh

V měsíci listopad a prosinec proběhly na Úřadech práce kraje Vysočina shromáždění s uchazeči o vstup do projektu.

Výběr účastníků byl ukončen ke dni 18. 12. 2017. 1 účastnice nastupují do projektu ke dni 2. 2. 2018.

Zahájení projektu - II.běh

 Dne 10. 1. 2018 v 08:00 hodin byla zahájena rekvalifikace v rámci projektu „Kvalifikací a motivací k rovným příležitostem″ za řízení představenstva OREK z.s. Zúčastnilo se 22 uchazeček.

 Motivační aktivity - II.běh

Jak se uplatnit v životě, poznat sám sebe a svoje možnosti? I k tomu mají pomoci Motivační aktivity. Součástí motivační aktivity byla i přednáška Finanční gramotnost, s cílem seznámit účastníky s nástrahami, možnostmi a východisky vlastních finančních problémů. Probíhaly celý týden, na závěr obdržel každý účastník Osvědčení o absolvování.

 Vstupní modul - II.běh

Hlavní náplní tohoto modulu je chování na pracovišti, k hostu a zákazníkovi, dodržování bezpečnosti práce a požární ochrana. Vzhledem k zaměření projektu, byly účastníkům objasněny rovné příležitosti na pracovišti v souladu se zákony.  Po jeho absolvování jsou již vytvořeny všechny podmínky pro zahájení teoretické a praktické výuky.

 Teorie a praxe - II.běh

Jedna z účastnic nastoupila 2. 2. 2018, jedna ke dni 26. 2. 2018 a jedna kurz ukončila ke dni 19. 3. 2018 z důvodu nástupu do zaměstnání. 

Cílem je teoreticky zvládnout činnost v restauraci a obchodě a tyto znalosti využít v praxi. Úspěšný průběh praktické části vytváří předpoklady pro možné zaměstnání po ukončení rekvalifikace.

Závěrečné zkoušky - II.běh

Závěrečné zkoušky rekvalifikačních oborů proběhly v době 13. 4. - 27. 4. 2018. Cílem všech účastníků je prokázat znalosti před autorizovanou osobou a splnit si prvotní cíl - získat Osvědčení o profesní kvalifikaci. Z 23 přihlášených se ke zkouškám dostavilo všech 23, všichni uspěli a získali Osvědčení o profesní kvalifikaci.

 Ukončení rekvalifikace - II.běh

Rekvalifikace u všech tří oborů byla slavnostně ukončena dne 30. 4. 2018 předáním Osvědčení o absolvování certifikovaného kurzu a Osvědčení o profesní kvalifikaci. Účastníci projevili velkou spokojenost s průběhem vzdělávání.

 Po ukončení kurzu zůstalo zaměstnáno 10 osob na dotovaném místě a další 2 osoby na místě, kde prováděly rekvalifikaci.

Podnikatelé a zaměstnavatelé, kteří se zúčastnili školení k rovným příležitostem žen a mužů obdrželi Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu "Poradenství pro zaměstnavatele". Celkem se zúčastnilo 20 osob.

OREK, z.s., Jihlavská 3206, Havlíčkův Brod, tel.: 728 944 761, orek(z)orek.cz