Rekvalifikace - klíč k zaměstnání

OREK z.s. vysoutěžil projekt „Rekvalifikace - klíč k zaměstnání” financovaný z Operačního programu zaměstnanost.

Projekt reaguje na potřebu vzdělávání osob v kraji Vysočina.

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby evidované k 1.1.2017 (začátek realizace projektu) na Úřadu práce déle jak 5 měsíců . Účast v projektu bude nabídnuta hlavně těm zájemcům o zaměstnání, kteří chtějí pracovat v oborech prodavač/ka, manažer/ka prodeje a kuchař/ka.

Během realizačního období  proběhnou tři rekvalifikační programy –  „Prodavač”, "Manažer prodeje" a "Příprava teplých pokrmů", jejichž cílem je připravit účastníky projektu na práci v obchodě a restauraci.

Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci při hledání zaměstnání a při získání pracovních návyků. Aktivity programů jsou sestaveny tak, aby splňovaly zcela nové požadavky na vědomosti a dovednosti požadované zaměstnavateli v oboru. Účast na vzdělávání podpoří u cílové skupiny rozvoj individuálních schopností, znalostí a motivace k práci. Mimo teoretických znalostí získá účastník projektu také praxi v reálném prostředí soukromých firem. 
Výsledkem realizace projektu bude vytvoření 10 nových pracovních míst v oborech  prodavač/ka, manažer/ka prodeje a kuchař/ka,.

Vzdělávání je zdarma a bude zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Vzdělávací programy jsou zároveň svým obsahem shodné s požadavky na profesní kvalifikaci dle NSK. Úspěšný absolvent může získat profesní kvalifikaci u autorizované osoby dle zákona 179/2006 Sb.

Výběr účastníků projektu

V měsíci listopad a prosinec 2016 proběhla na Úřadech práce kraje Vysočina shromáždění s uchazeči o vstup do projektu „Rekvalifikace - klíč k zaměstnání″. Počet účastníků dosáhl cílového počtu 24 uchazečů, se kterými byla podepsána smlouva o vstupu do projektu.

Zahájení projektu

 Dne 11.1.2017 v 08:00 hodin byla zahájena rekvalifikace v rámci projektu „Rekvalifikace - klíč k zaměstnání″ za řízení představenstva OREK z.s. Zúčastnilo se 21 uchazečů.

 Motivační aktivity

Jak se uplatnit v životě, poznat sám sebe a svoje možnosti? I k tomu mají pomoci Motivační aktivity. Probíhaly celý týden, na závěr obdržel každý účastník Osvědčení o absolvování.

 Vstupní modul

 Chování na pracovišti, k hostu a zákazníkovi, dodržování bezpečnosti práce a požární ochrana byla hlavní náplní tohoto modulu. Po jeho absolvování jsou již vytvořeny všechny podmínky pro zahájení teoretické a praktické výuky.

 Teorie a praxe

 Cílem je teoreticky zvládnout činnost v restauraci a obchodě a tyto znalosti využít v praxi. Úspěšný průběh praktické části vytváří předpoklady pro možné zaměstnání po ukončení rekvalifikace.

 Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky rekvalifikačních oborů proběhly v době 10.4. - 26.4.2017. Cílem všech účastníků je prokázat znalosti před autorizovanou osobou a splnit si prvotní cíl - získat Osvědčení o profesní kvalifikaci. Z 19 přihlášených se ke zkouškám dostavilo všech 19, všichni uspěli a získali Osvědčení o profesní kvalifikaci.

 Ukončení rekvalifikace

Rekvalifikace u všech tří oborů byla slavnostně ukončena dne 28.4.2017 předáním Osvědčení o absolvování certifikovaného kurzu a Osvědčení o profesní kvalifikaci. Účastníci projevili velkou spokojenost s průběhem vzdělávání.

 Z 21 účastníku dva nedokončili, jeden z důvodu nástupu do zaměstnání a jedna účastnice ukončila bez udání důvodu (byla vyloučena z evidence ÚP). Po ukončení kurzu zůstalo zaměstnáno 12 osob na dotovaném místě, 2 osoby na místě, kde prováděly rekvalifikaci.

 

OREK, z.s., Jihlavská 3206, Havlíčkův Brod, tel.: 728 944 761, orek(z)orek.cz