Náš společný cíl = zaměstnání

 Pracovníci OREK z.s. začali 1.listopadu 2014 pracovat na projektu „Náš společný cíl = zaměstnání” financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt reaguje na potřebu vzdělávání osob v kraji Vysočina.

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby do 25-ti let bez dalšího vzdělání (ukončená úplná základní škola). Účast v projektu bude nabídnuta hlavně těm zájemcům o zaměstnání, kteří chtějí pracovat v oborech kuchař/ka, číšník/servírka a prodavač/ka.

Během realizačního období (1.11.2014 – 31.10.2015) proběhnou tři rekvalifikační programy – "Příprava teplých pokrmů", "Jednoduchá obsluha hostů" a „Prodavač”, jejichž cílem je připravit účastníky projektu na práci v restauraci a obchodě.

Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci při hledání zaměstnání a při získání pracovních návyků. Aktivity programů jsou sestaveny tak, aby splňovaly zcela nové požadavky na vědomosti a dovednosti požadované zaměstnavateli v oboru. Účast na vzdělávání podpoří u cílové skupiny rozvoj individuálních schopností, znalostí a motivace k práci. Mimo teoretických znalostí získá účastník projektu také praxi v reálném prostředí soukromých firem. 
Výsledkem realizace projektu bude vytvoření 10 nových pracovních míst v oborech kuchař/ka, číšník/servírka a prodavač/ka.

Vzdělávání je zdarma a bude zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Vzdělávací programy jsou zároveň svým obsahem shodné s požadavky na profesní kvalifikaci dle NSK. Úspěšný absolvent může získat profesní kvalifikaci u autorizované osoby dle zákona 179/2006 Sb.

Výběr účastníků projektu

V době 18.11. - 5.12.2014 byl proveden pohovor se 75 uchazeči ke vstupu do projektu ve všech okresech kraje Vysočina. Výsledkem bylo uzavření smluv s 28 účastníky projektu.

 Zahájení projektu

 Dnem 5.1.2015 v 08:00 hodin byla zahájena rekvalifikace v rámci projektu „Náš polečný cíl=zaměstnání″ za řízení představenstva OREK z.s. Zúčastnilo se všech 28 uchazečů.

 Motivační aktivity

 Jak se uplatnit v životě, poznat sám sebe a svoje možnosti? I k tomu mají pomoci Motivační aktivity. Probíhaly celý týden, na závěr obdržel každý účastník Osvědčení o absolvování.

 Vstupní modul

 Chování na pracovišti, k hostu a zákazníkovi, dodržování bezpečnosti práce a požární ochrana byla hlavní náplní tohoto modulu. Po jeho absolvování jsou již vytvořeny všechny podmínky pro zahájení teoretické a praktické výuky.

 Teorie a praxe

 Cílem je teoreticky zvládnout činnost v restauraci a obchodě a tyto znalosti využít v praxi. Úspěšný průběh praktické části vytváří předpoklady pro možné zaměstnání po ukončení rekvalifikace.

 Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky rekvalifikačních oborů proběhly v době 1.4. - 22.4.2015. Cílem všech účastníků je prokázat znalosti před autorizovanou osobou a splnit si prvotní cíl - získat Osvědčení o profesní kvalifikaci. Z 26 přihlášených se ke zkouškám dostavilo 23, všichni uspěli a získali Osvědčení o profesní kvalifikaci.

 Ukončení rekvalifikace

Rekvalifikace u všech tří oborů byla slavnostně ukončena dne 30.4.2015 předáním Osvědčení o absolvování certifikovaného kurzu a Osvědčení o profesní kvalifikaci. Účastníci projevili velkou spokojenost s průběhem vzdělávání.

 Z 28 účastníku dva nedokončili z důvodu nástupu do zaměstnání. Po ukončení kurzu zůstalo zaměstnáno 15 osob na dotovaném místě, 2 osoby na místě, kde prováděly rekvalifikaci.

 

 Ukončení realizace projektu

 

Dne 31.10.2015 byly ukončeny hlavní klíčové aktivity projektu "Náš společný cíl = zaměstnání" podpořeného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílovou skupinou byly osoby do 25 let bez kvalifikace a fyzické osoby 50+ dlouhodobě nezaměstnané. Výsledkem bylo 26 úspěšných absolventů, 14 nových pracovních míst a 2 osoby v zaměstnání na pracovišti, kde prováděly rekvalifikaci.

 

Fotogalerie

Výběr Jihlava Výběr Jihlava Výběr Jihlava Výběr Jihlava Výběr Jihlava Výběr Jihlava Výběr Jihlava Výběr Havlíčkův Brod Výběr Havlíčkův Brod Výběr Havlíčkův Brod Výběr Havlíčkův Brod Výběr Třebíč Výběr Třebíč Výběr Třebíč Výběr Třebíč Výběr Pelhřimov Výběr Pelhřimov Výběr Pelhřimov Výběr Žďár n.S. Výběr Žďár n.S. Kaiérové poradenství Kaiérové poradenství Kaiérové poradenství Kaiérové poradenství Kaiérové poradenství Teorie Teorie Teorie Teorie Teorie Praxe JOH Praxe JOH Praxe JOH Praxe JOH Praxe JOH Praxe PTP Praxe PTP Praxe PTP Praxe PTP Praxe PTP Praxe PTP Praxe PTP Praxe PTP Praxe prodavač Praxe prodavač Praxe prodavač Praxe prodavač Praxe prodavač Závěrečné zkoušky - JOH Závěrečné zkoušky - JOH Závěrečné zkoušky - JOH Závěrečné zkoušky - JOH Závěrečné zkoušky - JOH Závěrečné zkoušky - PTP Závěrečné zkoušky - PTP Závěrečné zkoušky - PTP Závěrečné zkoušky - PTP Závěrečné zkoušky - PTP Závěrečné zkoušky - PTP Závěrečné zkoušky - PTP Závěrečné zkoušky - PTP Závěrečné zkoušky - PTP Závěrečné zkoušky - PTP

OREK, z.s., Jihlavská 3206, Havlíčkův Brod, tel.: 728 944 761, orek(z)orek.cz