Nová šance v obchodě 2

Pracovníci OREK o.s. začali 1.srpna 2012 pracovat na projektu „Nová šance v obchodě” financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt reaguje na potřebu vzdělávání osob v kraji Vysočina.

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby do 25-ti let bez dalšího vzdělání (ukončená úplná základní škola). Účast v projektu bude nabídnuta hlavně těm zájemcům o zaměstnání, kteří chtějí pracovat v oborech prodavač/ka nebo manažer/ka prodeje.

Během realizačního období (1.10.2012 – 31.1.2013) proběhnou dva rekvalifikační programy – „Prodavač” a „Manažer prodeje”, jejichž cílem je připravit účastníky projektu na práci v obchodě.

Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci při hledání zaměstnání a při získání pracovních návyků. Aktivity obou programů jsou sestaveny tak, aby splňovaly zcela nové požadavky na vědomosti a dovednosti požadované zaměstnavateli v oboru. Účast na vzdělávání podpoří u cílové skupiny rozvoj individuálních schopností, znalostí a motivace k práci. Mimo teoretických znalostí získá účastník projektu také praxi v reálném prostředí soukromých firem. 
Výsledkem realizace projektu bude vytvoření 11 nových pracovních míst v oborech prodavač/ka a manažer/ka prodeje.

Vzdělávání je zdarma a bude zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Oba vzdělávací programy jsou zároveň svým obsahem shodné s požadavky na profesní kvalifikaci dle NSK. Úspěšný absolvent může získat profesní kvalifikaci u autorizované osoby dle zákona 179/2006 Sb.

Výběr účastníků projektu

Dne 1.8.2012 proběhlo v Jihlavě první shromáždění s uchazeči o vstup do projektu Nová šance v obchodě 2.

V průběhu měsíce srpen a září byl proveden pohovor s 52 uchazeči ke vstupu do projektu ve všech okresech kraje Vysočina. Výsledkem bylo uzavření smluv s 22 účastníky projektu.

Zahájení projektu

Dnem 4.10.2012  08:00 hodin byla zahájena rekvalifikace v rámci projektu „Nová šance v obchodě″ za řízení představenstva OREK o.s. Zúčastnilo se všech 22 uchazečů.

Motivační aktivity

Jak se uplatnit v životě, poznat sám sebe a svoje možnosti? I k tomu mají pomoci Motivační aktivity. Probíhaly celý týden, na závěr obdržel každý účastník Osvědčení o absolvování.

Vstupní modul

Chování na pracovišti, k zákazníkovi, dodržování bezpečnosti práce a požární ochrana byla hlavní náplní tohoto modulu. Po jeho absolvování jsou již vytvořeny všechny podmínky pro zahájení teoretické a praktické výuky.

Teorie a praxe

Cílem je teoreticky zvládnout činnost v obchodě a tyto znalosti využít v praxi. Úspěšný průběh praktické části vytváří předpoklady pro možné zaměstnání po ukončení rekvalifikace.

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky obou rekvalifikačních oborů proběhnou v době 16.1. - 6.2.2013. Cílem všech účastníků je prokázat znalosti před autorizovanou osobou a splnit si prvotní cíl - získat Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Ukončení rekvalifikace

Rekvalifikace u obou oborů byla slavnostně ukončena dne 15. 2. 2013 předáním Osvědčení o absolvování certifikovaného kurzu a Osvědčení o profesní kvalifikaci. Účastníci projevili velkou spokojenost s průběhem vzdělávání. Po ukončení kurzu zůstalo zaměstnáno 11 z celkového počtu 20 osob.

Fotogalerie

Informační schůzka Jihlava Informační schůzka Žďár n.S. Kariérové poradenství Vstupní modul Teorie MP Teorie MP Teorie P Praxe MP Praxe P Slavnostní ukončení Slavnostní ukončení

OREK, z.s., Jihlavská 3206, Havlíčkův Brod, tel.: 728 944 761, orek(z)orek.cz