Nová šance v obchodě

Pracovníci OREK o.s. začali 1. dubna 2012 pracovat na projektu „Nová šance v obchodě” financovaného z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Projekt reaguje na potřebu vzdělávání nezaměstnaných osob v kraji Vysočina.

Hlavní cílovou skupinou jsou osoby evidované na Úřadu práce déle jak 5 měsíců. Účast v projektu bude nabídnuta hlavně těm zájemcům o zaměstnání, kteří chtějí pracovat v oborech prodavač/ka nebo manažer/ka prodeje.

Během realizačního období (14.6.2012 – 8.10.2012) proběhnou dva rekvalifikační programy – „Prodavač” a „Manažer prodeje”, jejichž cílem je připravit účastníky projektu na práci v obchodě.

Projekt je koncipován jako komplexní nástroj pomoci při hledání zaměstnání a při získání pracovních návyků. Aktivity obou programů jsou sestaveny tak, aby splňovaly zcela nové požadavky na vědomosti a dovednosti požadované zaměstnavateli v oboru. Účast na vzdělávání podpoří u cílové skupiny rozvoj individuálních schopností, znalostí a motivace k práci. Mimo teoretických znalostí získá účastník projektu také praxi v reálném prostředí soukromých firem. 
Výsledkem realizace projektu bude vytvoření 11 nových pracovních míst v oborech prodavač/ka a manažer/ka prodeje.

Vzdělávání je zdarma a bude zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Oba vzdělávací programy jsou zároveň svým obsahem shodné s požadavky na profesní kvalifikaci dle NSK. Úspěšný absolvent může získat profesní kvalifikaci u autorizované osoby dle zákona 179/2006 Sb.

Výběr účastníků projektu

Dne 10.5.2012 v Jihlavě, 25.4.2012 v Havlíčkově Brodě a 2.5.2012 v Pelhřimově proběhla shromáždění s uchazeči o vstup do projektu Nová šance v obchodě.

Počet účastníků dosáhl cílového počtu 23 uchazečů, se kterými byla podepsána smlouva o vstupu do projektu.

Zahájení projektu

Dnem 14.6.2012  08:00 hodin byla zahájena rekvalifikace v rámci projektu „Nová šance v obchodě″ za řízení představenstva OREK o.s. Zúčastnilo se všech 23 uchazečů.

Motivační aktivity

Jak se uplatnit v životě, poznat sám sebe a svoje možnosti? I k tomu mají pomoci Motivační aktivity. Probíhaly celý týden, na závěr obdržel každý účastník Osvědčení o absolvování.

Vstupní modul

Chování na pracovišti, k zákazníkovi, dodržování bezpečnosti práce a požární ochrana byla hlavní náplní tohoto modulu. Po jeho absolvování jsou již vytvořeny všechny podmínky pro zahájení teoretické a praktické výuky.

Teorie a praxe

Cílem je teoreticky zvládnout činnost v obchodě a tyto znalosti využít v praxi. Úspěšný průběh praktické části vytváří předpoklady pro možné zaměstnání po ukončení rekvalifikace.

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky obou rekvalifikačních oborů proběhnou ve 2.polovině září 2012. Cílem všech účastníků je prokázat znalosti před autorizovanou osobou a splnit si prvotní cíl - získat Osvědčení o profesní kvalifikaci.

Ukončení rekvalifikace

Rekvalifikace u obou oborů byla slavnostně ukončena dne 8.10.2012 předáním Osvědčení o absolvování crtifikovaného kurzu a Osvědčení o profesní kvalifikaci. Účastníci projevili velkou spokojenost s průběhem vzdělávání. Po ukončení kurzu zůstalo zaměstnáno 13 z celkového počtu 23 osob.

Fotogalerie

Nábor Jihlava Nábor Havlíčkův Brod Zahájení kurzu Motivační aktivity Vstupní modul Vstupní modul Teorie manažer prodeje Teorie manažer prodeje Teorie prodavač Teorie prodavač Praxe manažer prodeje Praxe prodavač Závěrečné zkoušky Slavnostní zakončení Slavnostní zakončení

OREK, z.s., Jihlavská 3206, Havlíčkův Brod, tel.: 728 944 761, orek(z)orek.cz